Valoració final del concurs de neteja de l'Institut Príncep de Girona:

Valoració proposta tècnica. Acta Sobre B (enllaç al document)

Valoració proposta econòmica i adjudicació del servei de neteja. Acta Sobre C (enllaç al document)